Hưởng phụ cấp thu hút vùng sâu

Ngày hỏi:04/04/2016

Tôi là giáo viên ra trường tháng 9/1996 được điều động về phòng giáo dục Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh và phòng giáo dục phân công tôi về dạy tại trường tiểu học Bưng Bàng thuộc ấp Suối Bà Chiêm xã Suối Đá huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh (là địa bàn không thuộc xã biên giới, đặc biệt khó khăn theo chương trình 135 của chính phủ).  Đến tháng 4/2004 địa bàn ấp Suối Bà Chiêm trong đó có trường tiểu học Bưng Bàng được cắt chuyển địa giới hành chính cho xã Tân Hòa huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh (là địa bàn vùng sâu biên giới, xã đặc biệt khó khăn theo chương trình 135 của chính phủ) và tôi được hưởng phụ cấp thu hút vùng sâu từ tháng 4/2004 đến tháng 3/2009 (5 năm) và được hưởng trợ cấp ban đầu. Vậy xin cho hỏi trường hợp của tối có được tính là đang công tác từ vùng ngoài được điều chuyển vào công tác tại vùng đặc biệt khó khăn không? Tôi có được hưởng thu hút kéo dài theo nghị định 19/2013 và thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013 ? Trân trọng cám ơn.

  Nội dung này được Luật sư Sơn tư vấn như sau:

  • Chào bác, liên quan đến vấn đề bác hỏi, Luật sư trả lời như sau:

   Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 8 Nghị định 61/2006/NĐ-CP:

   “Điều 8. Phụ cấp thu hút

   1. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương khác đến) được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

   2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút của các đối tượng được xác định như sau:

   a) Tính từ ngày nhận quyết định đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được điều động đến sau khi Nghị định này có hiệu lực;

   b) Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng chưa được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2001 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

   c) Tính từ ngày được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CPngày 09 tháng 7 năm 2001 của Chính phủ đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2001 của Chính phủ.”

   Trường hợp của bác là trường hợp quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 8 Nghị định 61/2006/NĐ-CP:

   Tháng 04/2004, sau khi có sự điều chỉnh về mặt địa giới hành chính, trường tiểu học Bưng Bàng là trường nằm trong địa bàn đặc biệt khó khăn. Khi trường tiểu học chuyển vào địa bàn đặc biệt khó khăn thì bác bắt đầu được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định 35/2001. Khi nghị định 61/2006/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thì bác được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định 61/2006/NĐ-CP tuy nhiên thời gian hưởng không quá 05 năm. Và bác được hưởng phụ cấp thu hút đến tháng 03/2009 là hết.

   Bác đã công tác tại trường tính đến nay là gần 20 năm bởi vậy không thể coi là bác được điều chuyển về địa bàn đặc biệt khó khăn. Trường hợp của bác được coi là công tác tại vùng đặc biệt khó khăn.

   Theo quy định tại Điều 2 thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/09/2013 thì điều kiện để được hưởng thu hút kéo dài là bác là người được luân chuyển đến vùng đặc biệt khó khăn. Bác là người công tác tại vùng đặc biệt khó khăn nên không được hưởng thu hút kéo dài.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn