Hủy hồ sơ đi du học có phải bồi thường?

Ngày hỏi:15/12/2014

Em làm sơ du học năm cuối năm 2013. Đến cuối 2014 mà hồ sơ du học của em vẫn làm chưa xong, trong khi tất cả các phí hành chính và phí nộp hồ sơ cho trường em điều đóng hết, công ty cần giấy tờ em cũng nộp đầy đủ. Giờ em muốn huỷ hợp đồng, không muốn làm hồ sơ ở công ty đó nữa. Em có cách nào giải quyết được không?

  Nội dung này được Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty TNHH Luật Đức An tư vấn như sau:

  • Hợp đồng mà bạn đã giao kết với công ty là Hợp đồng dân sự, theo đó, việc chấm dứt hợp đồng dân sự phải tuân theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005. Cụ thể, Điều 425, 426 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về việc hủy bỏ hợp đồng dân sự và đơn phương chấm dứt hợp đồng dân sự như sau:

   Điều 425. Huỷ bỏ hợp đồng dân sự

   1. Một bên có quyền huỷ bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện huỷ bỏ mà các bên đã thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

   2. Bên huỷ bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc huỷ bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

   3. Khi hợp đồng bị huỷ bỏ thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết và các bên phải hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền.

   4. Bên có lỗi trong việc hợp đồng bị huỷ bỏ phải bồi thường thiệt hại.

   Điều 426. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dân sự

   1. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng nếu các bên có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

   2. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

   3. Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán.

   4. Bên có lỗi trong việc hợp đồng bị đơn phương chấm dứt phải bồi thường thiệt hại.

   Như vậy, việc hủy bỏ HĐ dân sự chỉ được thực hiện nếu một bên vi phạm hợp đồng và các bên có thỏa thuận rằng việc một trong hai bên vi phạm hợp đồng là điều kiện để hủy bỏ HĐ dân sự. Trường hợp có lỗi trong việc hủy bỏ hoặc đơn phương chấm dứt HĐ dân sự, bạn phải bồi thường thiệt hại cho bên kia.

   Tuy nhiên, để tránh thiệt hại có thể xảy ra, bạn có thể thỏa thuận với phía bên kia về việc chấm dứt HĐ dân sự theo Khoản 2 Điều 424 Bộ luật Dân sự 2005:

   “Điều 424. Chấm dứt hợp đồng dân sự

   Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

   2. Theo thoả thuận của các bên;”


  Nguồn:

  Báo Lao Động
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn