Kết luận nội dung giải quyết lại vụ việc tố cáo thuộc công đoàn bao gồm các nội dung gì?

Ngày hỏi:17/03/2020

Tôi đang tìm hiểu về việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn và có một thắc mắc như sau: Theo quy định thì trong kết luận nội dung giải quyết lại vụ việc tố cáo của công đoàn bao gồm các nội dung gì? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 4 Điều 24 Quy định về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ban hành kèm theo Quyết định 333/QĐ-TLĐ năm 2020 quy định nội dung chính trong kết luận nội dung giải quyết lại vụ việc tố cáo. Bao gồm:

   - Các nội dung tại khoản 2 Điều 22 Quy định này.

   - Kết luận về những nội dung vi phạm trong quá trình giải quyết tố cáo của người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp dưới;

   - Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết tố cáo trước đó;

   - Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong việc giải quyết tố cáo.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn