Kết luận nội dung tố cáo có được công đoàn công khai không?

Ngày hỏi:17/03/2020

Tôi có tố cáo đến công đoàn cơ quan việc một cán bộ công đoàn có hành vi vi phạm pháp luật khi đang làm nhiệm vụ và đã nhận được kết luận nội dung tố cáo đến nay được 10 ngày. Tuy nhiên hiện tại tôi vẫn chưa thấy công đoàn công khai kết luận này. Theo quy định thì công đoàn có phải công khai kết luận này không? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kết luận nội dung tố cáo có được công đoàn công khai không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điều 27 Quy định về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ban hành kèm theo Quyết định 333/QĐ-TLĐ năm 2020 quy định:

   - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ra kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo, người giải quyết tố cáo có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận nội dung tố cáo, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm công khai quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo.

   - Việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo được thực hiện bằng một hoặc một số hình thức sau đây:

   + Công bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức nơi người bị tố cáo công tác;

   + Niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của người đã giải quyết tố cáo, người đã ra quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo;

   + Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hoặc mạng thông tin nội bộ của người đã giải quyết tố cáo, người đã ra quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo;

   + Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

   => Như vậy trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày ra kết luận nội dung tố cáo thì người giải quyết tố cáo có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận nội dung tố cáo thông qua các hình thức tại Khoản 2 Điều 27 Quy định này.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn