Khấu trừ thuế TNCN trong thời gian thử việc

Ngày hỏi:26/10/2016

Em có thắc mắc muốn hỏi luật sư như sau: trước kia em có làm việc cho một công ty nhưng sau 2 tháng thử việc em nghỉ và làm ở công ty mới. Cho em hỏi là trong thời gian thử việc tại công ty mới em có được làm cam kết 02 tháng tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân vì thu nhập của em chưa đến mức phải nộp thuế. Em đã có mã số thuế cá nhân. Thu nhập của em có thuộc trường hợp có duy nhất thu nhập tại tổ chức khấu trừ thuế không ạ? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thông tư 111/2013/TT-BTC Điều 25, Khoản 1 quy định về khấu trừ thuế như sau:

   “b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

   b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

   b.2) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần.

   i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

   Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

   Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. …...”

   Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

   Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

   Theo đó, nếu cá nhân kí hợp đồng lao động dưới 03 tháng, tức là bao gồm hợp đồng thử việc, nếu được chi trả trên 2.000.000 thì phải nộp 10% thuế thu nhập. Tuy nhiên, nếu chỉ có thu nhập duy nhất tại công ty mà tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì có thể làm Bản cam kết 23/CK-TNCN, khi đó công ty tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập của bạn. Trường hợp của bạn là thu nhập duy nhất tại công ty và có mã số thuế cá nhân rồi thì có thể làm bản cam kết tạm thời chưa khấu trừ thuế.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về khấu trừ thuế TNCN trong thời gian thử việc. Bạn nên tham khảo chi tiết Thông tư 111/2013/TT-BTC để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn