Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu từng phần hoặc toàn bộ thì hướng xử lý của BLLĐ năm 2012 như thế nào?

Ngày hỏi:08/01/2016
Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu từng phần hoặc toàn bộ thì hướng xử lý của BLLĐ năm 2012 như thế nào?

  Nội dung này được Công đoàn xây dựng Việt Nam tư vấn như sau:

  • Trả lời: Theo Điều 52 BLLĐ năm 2012 quy định việc xử lý hợp đồng lao động vô hiệu như sau:

   - Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu từng phần thì:

   + Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên được giải quyết theo thỏa ước lao động tập thể hoặc theo quy định của pháp luật;

   + Các bên tiến hành sửa đổi, bổ sung phần của hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu để phù hợp với thỏa ước lao động tập thể hoặc pháp luật về lao động.

   - Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì:

   + Trong trường hợp do ký sai thẩm quyền thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động hướng dẫn các bên ký lại;

   + Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động được giải quyết theo quy định của pháp luật.

   Ban CSPL CĐXDVN


  Nguồn:

  Công đoàn Xây dựng Việt Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn