Khi nào cán bộ, công chức không được từ chức?

Ngày hỏi:21/05/2020

Chào chuyên viên tôi muốn hỏi: Những trường hợp nào cán bộ, công chức không được từ chức? - Hải Anh (Sài Gòn).

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 13 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định:

   Từ chức là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý đề nghị được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

   Theo Điều 30 và Điều 54 Luật Cán bộ, công chức 2008 thì các trường hợp cán bộ, công chức được từ chức gồm:

   - Không đủ sức khỏe;

   - Không đủ năng lực, uy tín;

   - Theo yêu cầu nhiệm vụ và;

   - Vì lý do khác.

   Và theo Điều 7 Quy định 260-QĐ/TW năm 2009 thì Cán bộ không được từ chức nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

   - Đang đảm nhận nhiệm vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; đang đảm nhận nhiệm vụ trọng yếu, cơ mật, chưa hoàn thành nhiệm vụ mà cần tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ do bản thân cán bộ đã thực hiện; nếu cán bộ từ chức sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiệm vụ mà đơn vị được giao.

   - Đang trong thời gian chịu sự thanh tra, kiểm tra, điều tra của cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan bảo vệ pháp luật.

   Như vậy, không phải mọi trường hợp cán bộ, công chức giữ chức vụ đều có thể từ chức mà việc này chỉ được thực hiện trong một số trường hợp nhất định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn