Khi nào Sở LĐTBXH phải báo cáo tình hình sử dụng lao động cho Bộ LĐTBXH?

Ngày hỏi:26/12/2020

Dạ cho em hỏi khi BLLĐ 2019 có hiệu lực pháp luật, nội dung báo cáo tình hình sử dụng lao động được hướng dẫn tại văn bản nào? Khi nào Sở LĐTBXH phải báo cáo tình hình sử dụng lao động cho Bộ LĐTBXH vậy ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động tại Bộ luật Lao động 2019 được hướng dẫn tại Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/02/2021).

   Khoản 3 Điều 4 Nghị định này có quy định như sau:

   Định kỳ 06 tháng, trước ngày 15 tháng 6 và hằng năm, trước ngày 15 tháng 12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

   Trường hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không thể báo cáo tình hình sử dụng lao động thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì gửi báo cáo bằng bản giấy đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

   => Như vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh mình định kỳ 06 tháng, trước ngày 15 tháng 6 và hằng năm, trước ngày 15 tháng 12.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn