Khi tổ chức tham gia đối thoại tại nơi làm việc có bắt buộc tất cả NLĐ phải tham gia đối thoại?

Ngày hỏi:02/06/2021

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì có bắt buộc tất cả NLĐ phải tham gia đối thoại khi tổ chức tham gia đối thoại tại nơi làm việc không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 38 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, có quy định về số lượng, thành phần tham gia đối thoại, cụ thể:

   Bên người lao động

   a) Căn cứ điều kiện sản xuất, kinh doanh, tổ chức lao động, cơ cấu, số lượng lao động và các yếu tố bình đẳng giới, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và nhóm đại diện đối thoại của người lao động xác định số lượng, thành phần tham gia đối thoại nhưng phải bảo đảm số lượng như sau:

   a1) Ít nhất 03 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng dưới 50 người lao động;

   a2) Ít nhất từ 04 người đến 08 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng từ 50 người lao động đến dưới 150 người lao động;

   a3) Ít nhất từ 09 người đến 13 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng từ 150 người lao động đến dưới 300 người lao động;

   a4) Ít nhất từ 14 người đến 18 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng từ 300 người lao động đến dưới 500 người lao động;

   a5) Ít nhất từ 19 đến 23 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng từ 500 đến dưới 1.000 người lao động;

   a6) Ít nhất 24 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng từ 1.000 người lao động trở lên.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì không bắt buộc tất cả người lao động phải tham gia trong cuộc đối thoại lao động mà số lượng lao động tham gia phụ thuộc vào số người lao động tại nơi làm việc. Tùy trường hợp mà sẽ có số người lao động tham gia đối thoại khác nhau.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT