Khiếu nại trong quan hệ lao động và dạy nghề

Ngày hỏi:27/01/2016
ôi vừa làm việc vừa học nghề tại một cơ sở sửa chữa cơ khí, đã vài lần bị giám đốc phạt, cho rằng tôi đã lơ là trong công việc và sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Tôi muốn khiếu nại để làm rõ việc này thì thủ tục thế nào? Nguyễn Đức (Cam Nghĩa, Cam Ranh)

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Thiện Hùng tư vấn như sau:

  • Nghị định số 119/2014/NĐ-CP, ngày 17-12-2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo đã có các quy định liên quan đến vấn đề bạn đặt ra.
   Theo Nghị định của Chính phủ, khiếu nại về lao động là việc người lao động, người tập nghề, người thử việc theo thủ tục pháp luật quy định yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về lao động xem xét lại quyết định, hành vi về lao động của người sử dụng lao động khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật lao động, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình; Khiếu nại về dạy nghề là việc người học nghề, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động dạy nghề tại Việt Nam theo thủ tục quy định yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về dạy nghề xem xét lại quyết định, hành vi về dạy nghề của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dạy nghề khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật về dạy nghề, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
   Người khiếu nại thực hiện khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại lần đầu, với quan hệ lao động, là người sử dụng lao động có quyết định, hành vi bị khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu, với quan hệ dạy nghề, đến người đứng đầu cơ sở dạy nghề có quyết định, hành vi bị khiếu nại. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết không quá 45 ngày. Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là không quá 60 ngày.
   Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì người khiếu nại thực hiện khiếu nại lần hai theo quy định sau đây:
   a) Đối với khiếu nại về lao động, người khiếu nại thực hiện khiếu nại lần hai đến Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính.
   b) Đối với khiếu nại về dạy nghề, người khiếu nại thực hiện khiếu nại lần hai đến Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi cơ sở dạy nghề đặt trụ sở chính.
   Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết không quá 60 ngày. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại là không quá 90 ngày.
   Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc quá thời hạn quy định giải quyết khiếu nại lần hai thì người khiếu nại có quyền khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại và văn bản liên quan hoặc khởi kiện vụ án tại Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính.

   Luật sư Nguyễn Thiện Hùng


  Nguồn:

  SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn