Không hoàn thành nhiệm vụ hòa giải viên lao động sẽ bị miễn nhiệm?

Ngày hỏi:02/04/2021

Nghe nói hòa giải viên lao động được đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị miễn nhiệm có đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 94 Nghị định 145/2020/NĐ-CP có quy định hòa giải viên lao động miễn nhiệm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

   a) Có đơn xin thôi làm hòa giải viên lao động;

   b) Không đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 92 Nghị định này;

   c) Có hành vi vi phạm pháp luật làm phương hại đến lợi ích các bên hoặc lợi ích của Nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động theo quy định của pháp luật;

   d) Có 02 năm bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ theo quy chế quản lý hòa giải viên lao động;

   đ) Từ chối nhiệm vụ hòa giải từ 02 lần trở lên khi được cử tham gia giải quyết tranh chấp lao động hoặc tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề mà không có lý do chính đáng theo quy định tại quy chế quản lý hòa giải viên lao động.

   Như vậy, căn cứ cụ thể để miễn nhiệm hòa giải viên lao động trong trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ đó là phải không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm theo quy chế quản lý hòa giải viên lao động. Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ mới có 01 năm thì chưa bị miễn nhiệm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn