Không ký Hợp đồng lao động, Công ty chuyển qua bộ phận khác có đúng?

Ngày hỏi:02/05/2017

Bạn đọc số 0903859XXX hỏi: Tôi làm việc cho một Công ty tàu biển của nước ngoài tại Việt Nam được 7 tháng nhưng Công ty không ký HĐLĐ. Khi tôi đề nghị Công ty phải ký HĐLĐ thì Công ty chuyển tôi làm công việc với chức danh thấp hơn. Công ty làm vậy có đúng?

  Nội dung này được Báo Lao Động tư vấn như sau:

  • Điều 18 Bộ luật lao động 2012 quy định về nghĩa vụ giao kết HĐLĐ như sau: Trước khi nhận NLĐ vào làm việc, người sử dụng lao động (NSDLĐ) và NLĐ phải trực tiếp giao kết HĐLĐ. Điều 16 Bộ luật lao động 2012 quy định: HĐLĐ phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 2 bản, NLĐ giữ 1 bản, NSDLĐ giữ 1 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này (giao kết bằng lời nói đối với HĐLĐ dưới 3 tháng).

   Điều 31 Bộ luật lao động 2012 quy định: 1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, NSDLĐ được quyền tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác so với HĐLĐ, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của NLĐ. 2. Khi tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác so với HĐLĐ, NSDLĐ phải báo cho NLĐ biết trước ít nhất 3 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của NLĐ. 3. NLĐ làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

   Do đó, việc bạn đã làm việc cho Cty được 7 tháng mà Cty không ký HĐLĐ và giao cho bạn một bản là sai. Nếu không thuộc trường hợp theo quy định tại Điều 31 Bộ luật lao động 2012 thì Cty không được quyền chuyển bạn làm công việc khác nếu như không có thoả thuận của bạn. Bạn có thể khiếu nại đến Phòng LĐTBXH hoặc khởi kiện Cty ra toà để được bảo đảm quyền lợi.


  Nguồn:

  Báo Lao Động
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn