Không muốn làm thêm ngoài giờ có được không?

Ngày hỏi:05/07/2016
Doanh nghiệp tôi đang làm việc chuyên gia công hàng xuất khẩu. Khi đơn hàng nhiều, công nhân đều phải làm thêm giờ. Tuy có nhận thêm lương ngoài giờ nhưng chúng tôi không muốn vì cảm thấy rất mệt mỏi. Xin hỏi, quy định về làm thêm giờ như thế nào? Chúng tôi không đồng ý làm thêm giờ có được không?

  Nội dung này được Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa tư vấn như sau:

  • Theo Bộ luật Lao động, doanh nghiệp có quyền được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

   a) Được sự đồng ý của người lao động;

   b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày; không quá 30 giờ trong 1 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 1 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 1 năm;

   c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

   Như vậy, căn cứ theo quy định này, ông có thể quyết định làm thêm hoặc không làm thêm ngoài giờ. Hoặc nếu làm thì ông có thể tính toán thời gian làm thêm hợp lý theo quy định trên.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Làm thêm ngoài giờ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn