Không tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động khi xử lý kỷ luật nhân viên thì công ty bị phạt bao nhiêu tiền?

Ngày hỏi:28/09/2021

Theo quy định thì trường hợp không tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động khi xử lý kỷ luật nhân viên thì công ty sẽ bị phạt bao nhiêu tiền?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo như trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động quy định tại Điều 70 Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì việc tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động là bắt buộc. Cho nên trường hợp xử lý kỷ luật lao động nhân viên mà công ty không tiến hành cuộc họp này thì xem như xử lý kỷ luật lao động không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

   Điểm d Khoản 2 Điều 18 Nghị định 28/2020/NĐ-CP có quy định:

   2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

   ...

   d) Xử lý kỷ luật lao động, bồi thường thiệt hại không đúng trình tự, thủ tục, thời hiệu theo quy định của pháp luật;

   Như vậy, nếu như công ty xử lý kỷ luật lao động nhân viên mà không tiến hành cuộc họp xử lý thì sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Đây là mức phạt tiền đối với tổ chức (Khoản 1 Điều 5 Nghị định này).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn