Kiêm nhiệm nhiều chức danh, chỉ hưởng 1 mức phụ cấp

Ngày hỏi:05/12/2013

Ông Nguyễn Văn Ninh là Phó Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn kiêm chức danh Thôn đội trưởng Ban chỉ huy quân sự thị trấn, được hưởng 2 mức phụ cấp tương ứng với 2 chức danh. Sau khi UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 31/QĐ-UBND ngày 1/8/2013, ngoài việc hưởng phụ cấp Phó Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn, ông Ninh chỉ được hưởng thêm 30% mức phụ cấp kiêm nhiệm khi kiêm chức danh Thôn đội trưởng Ban chỉ huy quân sự thị trấn. Ông Ninh đề nghị giải đáp, việc áp dụng giảm phụ cấp đối với trường hợp của ông có đúng không?

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tư vấn như sau:

  • Nghị định 29/2013/NĐ-CP ngày 8/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định:

   "... Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định những nội dung sau:

   a. Quy định cụ thể số lượng và chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

   b. Quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã và khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ…".

   Tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định 31/2013/QĐ-UBND ngày 6/8/2013 của UBND Thành phố Hà Nội quy định: "Khuyến khích các xã, phường, thị trấn bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách. Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố nếu kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách khác được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 30% mức phụ cấp của chức danh không chuyên trách kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 30% mức phụ cấp chức danh cao nhất. Mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế".

   Theo Quyết định 31/2013/QĐ-UBND, chức danh Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp xã là chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã; chức danh Thôn đội trưởng là chức danh hoạt động không chuyên trách ở thôn.

   Như vậy, trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 30% mức phụ cấp chức danh cao nhất.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn