Kiểm sát viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến nhưng chỉ nhận 150.000 đồng có đúng luật không?

Ngày hỏi:10/09/2019

Cho tôi xin hỏi: Viện trưởng một viện kiểm sát chi tiền thưởng danh hiệu" lao động tiên tiến" cho kiểm sát viên trong năm 2018 - 2019 là 150.000đ/1 kiểm sát viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến cấp viện ( tức là không đúng 0,3 x lương cơ bản) và giải thích chi theo qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Việc chi như vậy của viện trưởng đúng hay sai?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 69 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng thì vấn đề này được quy định như sau:

   Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” được thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở.

   Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP về mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ công chức viên chức có quy định:

   - Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

   Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì trường hợp kiểm sát viên được danh hiệu "Lao động tiên tiến" thì sẽ được hưởng mức tiền thưởng là: 1.490.000 x 0.3 = 447.000 đồng/tháng.

   Việc viện trưởng viện kiểm sát giải thích việc chi 150.000 đồng tiền thưởng cho danh hiệu lao động tiên tiến như do quy chế chi tiêu của viện là trái quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn