Ký hợp đồng lao động không liên tục nhưng thời gian lao động lại liên tục có đúng hay không?

Ngày hỏi:02/04/2013
Cho tôi hỏi con tôi đang làm việc tại công ty cổ phần cơ điện miền trung . Vào làm được ký HĐLĐ vụ việc từ thàng 11 .2011 thời hạn 3 tháng. Cho đến nay là làm được 1 năm 4 tháng ký 5 bản HĐLĐ vụ việc mà chưa ký được HĐLĐ có xác định thời hạn 12 tháng hoặc không xác định thời (vào biên chế) thời gian làm việc tại công ty liên tục không nghỉ nửa chừng . Nhưng thời gian ký lại HĐLĐ vụ việc không liền nhau .Lúc nào công ty cũng cho ký lệch nhau 10 ngày. Cho tôi hỏi công ty làm vậy có đúng luật ko

  Nội dung này được Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Tại Điều 26 Bộ luật Lao động có nội dung: Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

   Tại khoản 2 Điều 27 của Bộ Luật Lao động quy định:

   " Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới, hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm một thời hạn, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn"

   Tại Khoản 3 Điều 27 Bộ luật Lao động quy định: Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định mà thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

   Như vậy, Hợp đồng lao động thời vụ được xem là một loại hợp đồng có xác định thời hạn do đó người sử dụng lao động có thể ký tối đa hai lần loại hợp đồng này đối với một người lao động có cùng tính chất công việc.

   Trường hợp con của anh có thời gian làm việc liên tục tại công ty nhưng HĐLĐ lại thể hiện thời gian không liên tục là không đúng quy định.

   Vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để anh được biết./.


  Nguồn:

  Website Sở Lao động thương binh và Xã hội Thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Ký hợp đồng lao động
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn