Ký kết hợp đồng lao động.

Ngày hỏi:30/05/2016

Khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động theo mùa vụ hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm thì có phải ký hợp đồng lao động mới không? Nếu người lao động không ký hợp đồng lao động mới thì xử lý như thế nào theo quy định của Bộ luật Lao động?

  Nội dung này được Báo Bình Dương tư vấn như sau:

  • Theo khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động thì khi hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo vụ mùa hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết xác định thời hạn trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động đã giao kết theo mùa hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

   Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 1 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.


  Nguồn:

  Báo Bình Dương Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn