Ký phụ lục gia hạn thêm thời hạn của hợp đồng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:19/06/2017

Ký phụ lục gia hạn thêm thời hạn của hợp đồng được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Mỹ Hạnh, hiện đang làm việc cho một doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ. Công ty tôi có ký hợp đồng một năm với một nhân viên (ký hợp đồng lần thứ hai), tháng 12 sẽ hết hợp đồng và theo quy định thì phải ký hợp đồng không xác định thời hạn. Nhưng nhân viên này đang làm việc ở nhà và đi du học 2 năm. Vì lý do đó nên công ty không muốn ký hợp đồng không thời hạn. Trong trường hợp như vậy thì mình có thể ký phụ lục hợp đồng gia hạn cho hợp đồng hiện tại được không? Theo quy định thì phụ lục hợp đồng có thời hạn trong bao lâu và có thể ký mấy lần phụ lục hợp đồng? Mong sớm nhận được phản hồi. Tôi chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật rất nhiều.

Mỹ Hạnh (hanh***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 5 Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2012 thì: Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động.

   Theo Điểm b Khoản 1 Điều 22 Bộ luật lao động 2012 thì hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

   Như vậy, đối với trường hợp của bạn, nhân viên này đã ký hợp đồng xác định thời hạn lần thứ hai với thời hạn một năm thì có thể ký thêm phụ lục gia hạn thêm tối đa 2 năm nữa (để không làm thay đổi loại hợp đồng). Việc gia hạn này chỉ được ký 1 lần. Nếu sau thời hạn gia hạn mà vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký hợp đồng mới - hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

   Ban biên tập cung cấp thêm mẫu Phụ lục hợp đồng lao động như sau:

   PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
   (Số: ……………./PLHĐLĐ)

   Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại………………………………………….

   Chúng tôi gồm có:

   BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A):

   Địa chỉ:………………………………………………………….………………………………………………….

   Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………

   Fax:…………………………………………………………………………………………………………………

   Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………..

   Tài khoản số:……………………………………………………………………………………………………...

   Do ông (bà):……………………………….Sinh năm:……………………….………………………………….

   Chức vụ:………………………. làm đại diện.

   BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):

   Ông/Bà:……………………….. Quốc tịch:……………………………….…………………………………….

   Sinh ngày......... tháng ....... năm ……… tại……………………………………………………………………

   Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………………

   Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………..

   Số CMND: ……………….. cấp ngày...../...../...... tại

   Số sổ lao động (nếu có): cấp ngày......./....../......... tại

   Căn cứ Hợp đồng lao động số .................................... ký ngày ..../..../.... và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

   1. Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào.....):
   .................................................................................................................................................................
   .................................................................................................................................................................
   .................................................................................................................................................................

   2. Thời gian thực hiện (ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực trong bao nhiêu lâu):
   .................................................................................................................................................................
   .................................................................................................................................................................
   .................................................................................................................................................................

   Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số …………………………... , được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.

   Người lao động Người sử dụng lao động

   (Ký tên) (Ký tên, đóng dấu)

   Ghi rõ Họ và Tên Ghi rõ Họ và tên


   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc ký thêm phụ lục gia hạn của hợp đồng lao động. Để có thể hiểu rõ hơn về điều này, bạn có thể tham khảo chi tiết thêm tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

   Trân trọng thông tin đến bạn!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn