Làm ban đêm và làm thêm giờ như thế thì mức lương của tôi được tính như thế nào?

Ngày hỏi:10/03/2016
Tôi làm việc cho một công ty chuyên sản xuất phụ tùng xe máy. Thời gian trước tôi làm ban ngày nhưng thời gian này quản lý bắt tôi chuyển ca phải làm ban đêm từ 22h đến 6h sáng, thỉnh thoảng có bắt tôi làm từ 21h đến 6h sáng. Đề nghị Luật sư tư vấn, nếu tôi làm ban đêm và làm thêm giờ như thế thì mức lương của tôi được tính như thế nào? (Đức Tài - Hải Dương)
  • Chúng tôi trích dẫn một số quy định tại Bộ luật Lao động năm 2012 để anh (chị) tham khảo, như sau:

   - Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm: “1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau: a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

   2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

   3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày” (Điều 97).

   - Giờ làm việc ban đêm: “Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau” (Điều 105).

   Như vậy, căn cứ theo quy định viện dẫn nêu trên, anh (chị) làm việc từ 22h đêm đến 6h sáng ngày hôm sau được tính là giờ làm việc vào ban đêm. Do đó, anh (chị) sẽ được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường. Còn đối với việc anh (chị) thỉnh thoảng có làm thêm giờ, thời gian làm thêm giờ là từ 21h đến 22h, thời gian này không được tính là làm thêm giờ vào ban đêm nên anh (chị) sẽ được trả lương đối với việc anh (chị) làm thêm giờ theo như quy định tại khoản 1 Điều 97 Bộ luật Lao động (nêu trên).


  Nguồn:

  Gia đình Việt Nam Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn