Làm thế nào để được chuyển bậc lương?

Ngày hỏi:18/05/2016

Kính gửi quý cơ quan. Bản thân tôi là Viên chức hiện đang hưởng lương bậc 2 hệ cao đẳng hệ số 2.41. đến tháng 04 năm 2016 tôi được điều động vàbổ nhiệm làm kế toán trưởng tại TT cung cấp dịch vụ công tác xã hội. Nay nguyện vọng của bản thân muốn được xét chuyển từ ngạch A0 sang A1 (tôi đã có bằng đại học vào năm 2014 hệ chính quy). Xin hỏi quý cơ quan cho tôi được biết là mình phải làm gì để có thể thực hiện việc chuyển ngạch. Tôi xin cảm ơn!

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 29, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định: “Khi thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề trong cùng ngành, lĩnh vực phải thực hiện thông qua việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp”

   Trường hợp của bà để được chuyển từ hệ số lương ngạch A0 sang ngạch A1 thì phải thực hiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay Thông tư liên quan đến việc xét hoặc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành kế toán trong các đơn vị sự nghiệp chưa có.

   Do vậy, đề nghị bà chờ hướng dẫn Thông tư của các Bộ quản lý chuyên ngành. Khi có đợt thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp liên quan đến chuyên ngành của bà, Sở Nội vụ sẽ thông báo rộng rãi đến các sở, ban, ngành có liên quan.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nâng bậc lương
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn