Làm thêm ban đêm được tính lương đặc biệt như thế nào?

Ngày hỏi:11/05/2017

Do đơn hàng nhiều, sếp tôi tăng thời gian làm việc mỗi ca lên 11-12 tiếng và kéo dài tới 24h. Xin hỏi việc làm thêm giờ và lương làm việc ban đêm được tính thế nào?

Nguyễn Thị Tám

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 97 Bộ luật Lao động 2012 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

   “1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

   1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

   a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

   b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

   c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

   2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

   3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày”.

   Theo quy định nêu trên, nếu bạn làm ban đêm, thì lương được tính như sau (lưu ý lương được nói dưới đây là lương tính theo giờ, theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc bạn đang làm):

   - Làm ca đêm vào ngày làm việc bình thường, lương của bạn sẽ được trả ít nhất là 130% của lương làm việc ban ngày của ngày làm việc bình thường;

   - Làm thêm theo giờ vào ca đêm sẽ được tính như sau:

   + Vào ngày thường, lương của bạn sẽ được trả ít nhất là: 150% lương của ngày làm việc bình thường + 30% lương của ngày làm việc bình thường + 20% lương của ngày làm việc bình thường = 200% lương của ngày làm việc bình thường;

   + Vào ngày nghỉ hằng tuần, thì lương của bạn sẽ được trả ít nhất là: 200% lương của ngày làm việc bình thường + 30% lương của ngày làm việc bình thường + 20% x 200% lương của ngày làm việc bình thường = 270% lương của ngày làm việc bình thường.

   Như vậy, bạn có thể áp dụng số giờ làm thêm của mình theo quy định trên để tính lương của bạn trong những ngày làm thêm giờ.


  Nguồn:

  Báo VnExpress.net
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT