Làm thêm giờ vào đêm, tiền lương tính thế nào?

Ngày hỏi:30/12/2015
Tôi là bác sĩ mới ra trường, tháng đầu đi làm tôi thường xuyên được phân công trực thêm ngày cuối tuần và trực thêm vào ban đêm. Đề nghị Luật sư tư vấn, lương trực thêm giờ của tôi sẽ được tính như thế nào? (Duy Hưng - Ba Vì)

  Nội dung này được Luật gia Nguyễn Thị Thủy - Công ty Luật TNHH Everest tư vấn như sau:

  • Luật gia Nguyễn Thị Thủy - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

   Chúng tôi trích dẫn quy định của Bộ Luật lao động năm 2012 (BLLĐ) để anh tham khảo như sau:

   - Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm: 1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. 2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.
   3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày” (Điều 97).
   Như vậy, việc anh trực thêm vào ngày thường sẽ được hưởng thêm ít nhất 150% lương và nếu làm thêm cả vào ban đêm thì được hưởng thêm 20% nữa. Trường hợp nếu anh trực thêm vào ngày nghỉ cuối tuần, thì sẽ được hưởng thêm ít nhất bằng 200% lương theo đơn giá tiền lương quy định tại Điều 97 BLLĐ.


  Nguồn:

  CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn