Làm việc 20 năm ở nơi có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn thì được nghỉ hưu trước tuổi chưa?

Ngày hỏi:12/08/2021

Cho hỏi, trường hợp của tôi đã làm việc 20 năm ở nơi có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn thì được nghỉ hưu trước tuổi hay chưa?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP có quy định về nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường, theo đó:

   Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

   1. Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

   b) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.

   Như vậy, theo quy định, người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi (nghỉ hưu trước tuổi) so với tuổi nghỉ hưu quy định.

   Cho nên trường hợp của bạn đã làm việc 20 năm ở nơi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì đã có thể được nghỉ hưu trước tuổi (nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định). Bạn có thể đối chiếu trường hợp của mình với Phục lục II kèm theo Nghị định này để xác định được thời điểm, độ tuổi có thể được nghỉ hưu trước tuổi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn