Làm việc tại Đà Nẵng được không

Ngày hỏi:23/06/2014

Tôi sinh năm 1981.Tôi tốt nghiệp ngành Quản lý giáo dục của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2010, năm 2005 được được biên chế về Phòng TCHC của Trường Cao đẳng nghề công lập, hưởng ngạch giáo viên và làm việc từ đó đến nay với chức danh Phó trưởng phòng phụ trách. Nay vì điều kiện gia đình (vợ tôi mới được nhận vào làm giảng viên của Đại học Đà nẵng - theo diện thu hút nhân tài của TP) tôi muốn được làm việc tại Đà Nẵng có được không?tôi phải liên hệ như thế nào thì được

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Hiện nay, thành phố Đà Nẵng có chính sách thu hút nguồn nhân lực, được quy định tại Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng vàThông báo số 10/TB-UBND ngày 14/01/2013 của UBND thành phố về việc xác định vị trí việc làm và ngành nghề tiếp nhận, bố trí công tác năm 2013 tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng.

   Riêng với nhóm ngành sư phạm, nếu muốn công tác ở các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thì liên hệ nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ các quận, huyện (đối với giáo viên tiểu học, THCS) và Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với giáo viên THPT). Sau khi đã có đơn vị ở Đà Nẵng tiếp nhận công tác thì ông/ bà chuẩn bị bộ hồ sơ để tiếp nhận công tác và nộp hồ sơ về Phòng Nội vụ các quận, huyện nơi có đơn vị ông/ bà được tiếp nhận công tác. Thành phần hồ sơ gồm:

   + Đơn đề nghị chuyển công tác (có ý kiến đồng ý của cơ quan sử dụng, quản lí trực tiếp);

   + Văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền quản lí cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp;

   + Văn bản của cơ quan, đơn vị đề nghị tiếp nhận nêu rõ số lượng biên chế, lao động được giao, số lượng biên chế, lao động hiện có, nhu cầu tiếp nhận và vị trí công tác dự kiến bố trí đối với cán bộ, công chức, viên chức được tiếp nhận (theo mẫu);

   + Sơ yếu lí lịch (có thời hạn không quá 30 ngày, tính đến thời điểm nộp hồ sơ) có dán ảnh và xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị (mẫu sơ yếu lí lịch 2c-BNV/2008 hoặc nội dung như mẫu 2c);

   + Bản sao: Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch viên chức;

   + Bản sao: Các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đã qua các lớp được đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của ngạch viên chức;

   + Bản sao: Phiếu đánh giá viên chức 02 năm liên tục gần nhất;

   + Phiếu khám sức khoẻ của bệnh viện cấp quận, huyện trở lên (có thời hạn không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

   + Các giấy tờ liên quan đến chính sách ưu tiên (nêu tại Điều 4 Quyết định 10540/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố).

   + Các quyết định xếp ngạch, bậc lương;

   + Bản sao sổ bảo hiểm xã hội.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn