Lao động sắp nghỉ hưu có cần báo trước để chấm dứt hợp đồng không?

Ngày hỏi:28/09/2021

Công ty có một lao động nữ ký HĐLĐ không xác định thời hạn sắp nghỉ hưu (đủ tuổi nghỉ hưu) thì có cần báo trước cho họ biết để chấm dứt hợp đồng lao động không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điểm đ Khoản 1, Điểm a Khoản 2 Điều 36 Bộ luật Lao động 2019 có quy định:

   1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau đây:

   ...

   đ) Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

   2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và g khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động như sau:

   a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

   ...

   Như vậy, khi người lao động đến tuổi nghỉ hưu theo quy định thì người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động. Tuy nhiên người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động ít nhất là 45 ngày đối hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

   Cho nên khi mà người lao động của công ty bạn đến tuổi nghỉ hưu, công ty muốn chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn với lao động này thì phải báo trước ít nhất 45 ngày.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn