Loại hợp đồng được ký với lao động nước ngoài?

Ngày hỏi:16/01/2019

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2012, sau khi hợp đồng lao động xác định thời hạn thứ hai hết hạn mà người lao động tiếp tục làm cho công ty thì phải ký hợp đồng không xác định thời hạn. Tuy nhiên, đối với người nước ngoài thì Giấy phép lao động của họ có thời hạn tối đa là 02 năm thì công ty có được ký tiếp hợp đồng lao động không xác định thời hạn hay không? Nếu không ký tiếp hợp đồng lao động không xác định thời hạn mà ký hợp đồng xác định thời hạn thì sẽ vi phạm pháp luật lao động nên công ty phải làm thế nào cho hợp lý?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bộ Luật lao động 2012quy định:

   1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

   a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

   Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

   b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

   Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

   c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

   2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

   Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn...

   Như vậy, theo quy định trên thì công ty chỉ được ký hợp đồng xác định thời hạn tối đa 2 lần, sau đó phải ký hợp đồng không xác định thời hạn. Vì theo Nghị định 11/2016/NĐ-CP giấy phép lao động có thời hạn không quá 2 năm, khi hết hạn thì doanh nghiệp tiến hành xin cấp lại theo quy định của pháp luật. Do đó, trường hợp của bạn công ty vẫn tiến hành ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn bình thường, nếu giấy phép hết hạn thì làm thủ tục gia hạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn