Lương cơ sở thay đổi như thế nào?

Ngày hỏi:12/11/2019

Được biết Chính phủ đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng trong năm 2020 và đến 2021 thì lương cơ sở sẽ bị bãi bỏ. Vậy lương cơ sở từ trước đến nay thay đổi như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Lương cơ sở (trước đây gọi là lương tối thiểu chung) là mức lương dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

   Năm 2020, lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng. Có thể thấy đây là mức tăng cao nhất trong một vài năm trở lại đây. Tính từ năm 2016 đến năm 2019, lương cơ sở chỉ tăng cao nhất từ 90.000 đồng/tháng - 100.000 đồng/tháng.

   Và cũng lưu ý rằng năm 2020 là năm cuối cùng áp dụng lương cơ sở với công chức viên chức, vì theo Nghị quyết 27-NQ/TW quy định một trong các yếu tố cụ thể để xây dựng một bảng lương mới áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

   Sự thay đổi của mức lương cơ sở của nước ta qua từng thời kỳ cụ thể như sau:

   STT

   Văn bản căn cứ

   Mức lương cơ sở (VND/tháng)

   1

   Nghị định 5-CP ngày 26/01/1994

   120.000

   2

   Nghị định 06-CP ngày 21/01/1997

   144.000

   3

   Nghị định 175/1999/NĐ-CP

   180.000

   4

   Nghị định 77/2000/NĐ-CP

   210.000

   5

   Nghị định 03/2003/NĐ-CP

   290.000

   6

   Nghị định 203/2004/NĐ-CP

   290.000

   7

   Nghị định 118/2005/NĐ-CP

   350.000

   8

   Nghị định 94/2006/NĐ-CP

   450.000

   9

   Nghị định 166/2007/NĐ-CP

   540.000

   10

   Nghị định 33/2009/NĐ-CP

   650.000

   11

   Nghị định 28/2010/NĐ-CP

   730.000

   12

   Nghị định 22/2011/NĐ-CP

   830.000

   13

   Nghị định 31/2012/NĐ-CP

   1.050.000

   14

   Nghị định 66/2013/NĐ-CP

   1.150.000

   15

   Nghị định 47/2016/NĐ-CP

   1.210.000

   16

   Nghị định 47/2017/NĐ-CP

   1.300.000

   17

   Nghị định 72/2018/NĐ-CP

   1.390.000

   18

   Nghị định 38/2019/NĐ-CP

   1.490.000

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn