Lương tập sự?

Ngày hỏi:13/11/2014
Tôi vào làm đơn vị sự nghiệp được 5 tháng. Khi bắt đầu vào làm thì cơ quan có cho tôi biết là tôi sẽ hưởng lương tập sự trong vòng 1 năm (12 tháng).Nhưng lại ký hợp đồng với tôi chỉ có 3 tháng (cụ thể là từ 1/7-30/9) hưởng lương 85% và không có chế độ nào khác.Đến nay thì cơ quan lại tiếp tục ký hợp đồng lao động với tôi với thời gian 3 tháng (từ ngày 1/10-31/12) và cũng tiếp tục hưởng 85% lương. Xin Sở Nội vụ cho biết việc ký hợp đồng như vậy là có đúng hay không? và việc đó được căn cứ từ đâu?

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Trường hợp của bà do không nêu rõ trình độ chuyên môn đã được đào tạo, hợp đồng tại đơn vị sự nghiệp với vị trí, chức danh nào, đã được tuyển dụng vào viên chức tại đơn vị sự nghiệp hay đang ký kết hợp đồng lao động nên Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng chưa có cơ sở để trả lời cụ thể.

   Để tìm hiểu cụ thể bà có thể tham khảo quy định tại Điều 22, 23, 26, 27, 28, 29, Bộ Luật Lao động được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 quy định về loại hợp đồng lao động (Điều 22), nội dung hợp đồng lao động (Điều 23), thử việc (Điều 26), thời gian thử việc (Điều 27), tiền lương trong thời gian thử việc (Điều 28), kết thúc thời gian thử việc (Điều 29) để xác định cụ thể việc hợp đồng của bà với đơn vị sự nghiệp đúng hay sai, trường hợp đơn vị sự nghiệp hợp đồng thử việc với bà không đảm bảo quy định, bà có thể kiến nghị với đơn vị để xem xét, điều chỉnh hợp đồng cho phù hợp.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn