Lương tháng 13 và việc tính thưởng tháng 13 + chế độ khác

Ngày hỏi:05/01/2012

KG LS. Dương Văn Mai, Tôi xin được tư vấn về lương tháng 13 như sau. + Lương tháng 13 có bắt buộc DN phải thưởng hay không ? + Thời gian thử việc có được tính vào thời gian tính thưởng tháng 13 không. + Thời gian thử việc có được tính vào các trường hợp tính thưởng hay chế độ lao động khác không ? Chân thành cảm ơn !

  • Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31-12-2002 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương thì việc thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp theo Điều 64 của Bộ luật lao động đã sửa đổi, bổ sung được quy định như sau:
   1. Đối với doanh nghiệp nhà nước, căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hăng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động, doanh nghiệp trích lập quỹ khen thưởng từ lợi nhuận sau thuế để thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp. Mức trích lập quỹ khen thưởng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

   2. Đối với doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác, căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hăng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động, người sử dụng lao động thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp trên cơ sở hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể mà hai bên đã thỏa thuận

   3. Các doanh nghiệp có trách nhiệm ban hành quy chế thưởng để thực hiện đối với người lao động sau khi tham khảo ý kiến ban chấp hành công đoàn cơ sở. Quy chế thưởng phải được công bố công khai trong doanh nghiệp”.

   Theo quy định trên thì việc thưởng tháng lương thứ 13 sẽ do thỏa thuận dựa trên cơ sở hợp đồng lao động của bạn với công ty cũng như thỏa ước lao động tập thể của công ty và quy chế thưởng này được công bố công khai trong công ty của bạn.
   Do đó việc trả lương tháng 13 không quy định định bắt buộc nhưng Nhà nước luôn khuyến khích người sử dụng lao động có các chế độ đãi ngộ cho người lao động.
   Theo quy định trên thì thời gian lao động của người lao động được căn cứ theo hợp đồng lao động nếu các bên không có thỏa thuận về việc cộng dồn cả thời gian thử việc lẫn thời gian làm việc chính thức thì thời gian thử việc đương nhiên không phải là thời gian làm việc theo hợp đồng.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Lương tháng 13
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn