Lương thử việc ít nhất bằng 70% lương cấp bậc

Ngày hỏi:27/08/2010

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có hướng dẫn giải đáp một số vướng mắc của Công ty Hợp tác đào tạo và Xuất khẩu lao động (Hà Nội) về chế độ thử việc, thời gian xét nâng lương đối với người lao động có thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản.

Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 32 của Bộ Luật Lao động và Điều 7, Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động thì người lao động làm việc trong các doanh nghiệp chỉ áp dụng chế độ thử việc (do hai bên thỏa thuận trong khoảng thời gian nhất định tùy theo từng loại lao động theo quy định của pháp luật), không có chế độ tập sự như đối với cán bộ, công chức khu vực hành chính, sự nghiệp. Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc ít nhất phải bằng 70% mức lương cấp bậc của công việc đó.

    Về thời gian xét nâng lương, theo quy định tại Thông tư số18/2008/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thì một trong các điều kiện để xét nâng bậc lương hàng năm cho viên chức chuyên môn, nghiệp vụ do Nhà nước quy định là thời gian giữ bậc tối thiểu theo từng ngạch lương (ít nhất 2 năm đối với ngạch cán sự, kỹ thuật viên; 3 năm đối với ngạch từ chuyên viên trở lên).

    Trong thời gian người lao động nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo chế độ do pháp luật lao động quy định, người lao động vẫn được xếp lương theo các bậc lương, hệ số lương để tính các chế độ theo quy định của pháp luật. Vì vậy cũng được tính là thời gian giữ bậc lương để xét nâng bậc lương cho người lao động. Tuy nhiên, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, nội dung này phải được thể hiện trong quy chế nâng bậc lương, ngạch lương của Công ty.


Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
  • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn