Lương viên chức quản lý gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ

Ngày hỏi:18/06/2011

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Đán đề nghị cơ quan chức năng giải đáp các thắc mắc sau: - Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu tính lương cho cán bộ làm công tác quản lý bằng cách lấy lương tối thiểu chung nhân với hệ số cấp bậc chức vụ theo hệ thống thang bảng lương do Nhà nước ban hành mà không lấy lương tối thiểu vùng để trả lương thì có đúng quy định không? - Cũng là loại hình doanh nghiệp trên, khi trả lương cho Kế toán trưởng, ngoài lương, Kế toán trưởng có được cộng thêm phụ cấp trưởng phòng không?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Việc trả lương cho viên chức quản lý công ty bao gồm Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Kiểm soát viên áp dụng theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXHngày 14/9/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

   Theo đó, việc trả lương cho các đối tượng này căn cứ vào quỹ tiền lương kế hoạch của viên chức quản lý được xác định trên cơ sở tiền lương tối thiểu của công ty (không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ để xây dựng đơn giá tiền lương) gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh và trách nhiệm của từng người theo quy chế trả lương của công ty.

   Khi xây dựng quy chế trả lương của công ty phải có sự tham gia của Ban chấp hành công đoàn cơ sở và có ý kiến chấp thuận của chủ sở hữu trước khi thực hiện.

   Trường hợp kế toán trưởng kiêm nhiệm trưởng phòng

   Mức lương kế toán trưởng công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được xếp lương theo thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước và theo hạng công ty.

   Công ty được xếp hạng nào thì Kế toán trưởng được xếp lương tương ứng với hạng đó. Trường hợp kế toán trưởng kiêm nhiệm trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thì được xếp lương chức vụ Kế toán trưởng (không được hưởng phụ cấp trưởng phòng). Việc trả lương đối với Kế toán trưởng thực hiện theo quy chế trả lương của công ty theo các quy định trả lương đã nêu ở trên.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn