Mẫu giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động

Ngày hỏi:26/03/2019

Qua tìm hiểu thì tôi có biết về loại hình doanh nghiệp cho thuê lại lao động là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp, được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, có tuyển dụng và ký hợp đồng lao động nhưng không trực tiếp sử dụng mà cho người sử dụng lao động khác thuê lại (sau đây gọi là doanh nghiệp cho thuê). Theo đó, Ban tư vấn vui lòng cung cấp giúp tôi mẫu giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động được không? Mong sớm nhận được phản hồi từ các bạn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mẫu đơn mà bạn cần tìm là Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 29/2019/NĐ-CP, có hiệu lực từ 05/05/2019, mẫu đơn đó được thể hiện như sau:

   TÊN NGÂN HÀNG
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số:………

   ………, ngày … tháng … năm ….

   GIẤY CHỨNG NHẬN KÝ QUỸ KINH DOANH CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

   Căn cứ Nghị định số /2019/NĐ-CP ngày tháng năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

   Ngân hàng:............................................................................................................................

   Địa chỉ:..................................................................................................................................

   Điện thoại liên hệ:...................................................................................................................

   CHỨNG NHẬN

   Tên doanh nghiệp:..................................................................................................................

   Địa chỉ trụ sở:........................................................................................................................

   Mã số doanh nghiệp:..............................................................................................................

   Chủ tài khoản:………………………………………………(1)...........................................................

   Chức danh của Chủ tài khoản:………………………………………(2).............................................

   Đã nộp tiền ký quỹ kinh doanh hoạt động cho thuê lại lao động như sau:

   Số tiền ký quỹ:.......................................................................................................................

   Số tiền bằng chữ:..................................................................................................................

   Số tài khoản ký quỹ:..............................................................................................................

   Tại ngân hàng:.......................................................................................................................

   Ngày ký quỹ:.........................................................................................................................

   Số hợp đồng ký quỹ:……………………………… ngày..............................................................

   Được hưởng lãi suất:.............................................................................................................

   ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG
   (Chữ ký, dấu)
   Họ và tên

   Ghi chú:

   (1) Chủ tài khoản ký quỹ là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

   (2) Chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn