Mô tả công việc từng vị trí việc làm

Ngày hỏi:30/07/2014

Thưa luật sư, hiện nay các cơ quan Nhà nước đang thực hiện xây dựng đề án việc làm, trong hướng dẫn có rất nhiều thao tác. Chúng tôi muốn hiểu rõ hơn về mô tả công việc của từng vị trí việc làm thật cụ thể để nghiên cứu cùng thực hiện.

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Đúng như bạn đã nêu, chủ trương của Nhà nước về xây dựng đề án việc làm đối với từng bộ ngành trong cả nước theo Nghị định 36 của Chính phủ đã được ban hành. Để thực hiện Nghị định này, Bộ Nội vụ đã có Thông tư số 05/2013 ngày 25/6/2013 hướng dẫn thực hiện nghị định số 36/2013 ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, trong đó quy định bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm như sau: Trên cơ sở danh mục vị trí việc làm được xác định tại Điều 5, việc xây dựng bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm được thực hiện gồm các nội dung: Mô tả các công việc, các hoạt động và thời gian phải thực hiện (nếu xác định được) để hoàn thành từng công việc, từng hoạt động ở mỗi vị trí việc làm. Ví dụ: Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu; nghiên cứu; soạn thảo văn bản; xây dựng kế hoạch, khảo sát thực tế, tổ chức cuộc họp, trao đổi ý kiến; phối hợp... Kết quả (sản phẩm) công việc của vị trí việc làm. Điều kiện làm việc (trang thiết bị, phần mềm quản lý, phương tiện, môi trường làm việc, phạm vi hoạt động, quan hệ công tác). Đối với những vị trí việc làm thuộc nhóm công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành, nếu kiêm thêm các công việc thuộc nhóm thực thi, thừa hành thì phần mô tả về công việc thực thi, thừa hành được thực hiện như đối với vị trí việc làm gắn với công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm thực hiện theo Phụ lục số 5 ban hành kèm theo Thông tư này. Khung năng lực của từng vị trí việc làm được xây dựng gồm các năng lực và kỹ năng phải có để hoàn thành các công việc, các hoạt động nêu tại bản mô tả công việc ứng với từng vị trí việc làm. Khung năng lực của từng vị trí việc làm thực hiện theo Phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư này. Từ quy định đã nêu, ở mỗi vị trí việc làm thuộc nhóm công việc đều được hướng dẫn mô tả cụ thể và có bản phụ lục kèm theo hướng dẫn việc thống kê. Bạn cần nghiên cứu kỹ Nghị định và Thông tư nêu trên để thực hiện việc xây dựng đề án việc làm của đơn vị được chính xác với chức năng nhiệm vụ


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn