Mỗi tháng được nhận bao nhiêu tiền thất nghiệp?

Ngày hỏi:18/12/2018

Xin chào các luật sư thân mến, tôi làm việc cho công ty đến nay đã được 5 năm 8 tháng. Nhưng vì một số lý do tôi đã xin công ty nghỉ vào 01/12/2018 vừa qua. Bây giờ tôi muốn đi làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp thì tôi sẽ nhận được bao nhiêu tháng, và mức hưởng là bao nhiêu? Lương trên hợp đồng lao động để công ty tính đóng bảo hiểm thất nghiệp của tôi là 8.200.000 đồng, công ty đóng cho tôi và nhiều người khác theo mức này từ 01/01/2018!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Luật Việc làm 2013 thì thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

   Mặt khác, theo quy định tại Khoản 7 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP thì trường hợp thời người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 36 tháng thì những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

   Như vậy: Theo thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thì tính đến thời điểm bạn nghỉ việc thì bạn đã làm việc và than gia bảo hiểm thất nghiệp tại công ty được 5 năm 8 tháng. Do đó, căn cứ quy định trên đây thì thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn là 05 tháng (tính theo số năm đóng bảo hiểm thất nghiệp tròn là 05 năm).

   Còn 08 tháng lẻ thì chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp và sẽ được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo nếu bạn đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

   Mặt khác, Theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật Việc làm 2013 thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

   Do đó: Đối với trường hợp của bạn làm việc cho công ty tư nhân thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của bạn bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi bạn nghỉ việc (nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng hiện hành được quy định tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP).

   Căn cứ thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi thì từ 01/01/2018 đến thời điểm bạn nghỉ việc, lương trên hợp đồng lao động để công ty tính đóng bảo hiểm thất nghiệp của bạn là 8.200.000 đồng/tháng và không thay đổi từ đó cho đến khi bạn nghỉ việc.

   Do đó: Có căn cứ để xác định mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi bạn nghỉ việc là 8.200.000 đồng/tháng.

   Suy ra, mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng của bạn = 60% x 8.200.000 đồng/tháng = 4.920.000 đồng/tháng.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn