Mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Ngày hỏi:23/10/2018

Chúng tôi là những người lao động đang làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại. Và công ty nói rằng chúng tôi sẽ được nhận bồi dưỡng bằng hiện vật như sữa, gạo,... hằng tháng tương ứng với mức hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Vậy pháp luật quy định mức hỗ trợ đối với chúng tôi là bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành tại Điều 24 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 thì người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại được người sử dụng lao động bồi dưỡng bằng hiện vật.

   Người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật khi đáp ứng các điều kiện sau:

   - Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

   - Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm.

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH thì mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại cụ thể như sau:

   Bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền tương ứng theo các mức sau:

   - Mức 1: 10.000 đồng;

   - Mức 2: 15.000 đồng;

   - Mức 3: 20.000 đồng;

   - Mức 4: 25.000 đồng.

   Việc xác định mức bồi dưỡng bằng hiện vật cụ thể theo điều kiện lao động và chỉ tiêu môi trường lao động cụ thể như sau:

   TT

   Điều kiện lao động

   Chỉ tiêu về môi trường lao động

   Mức bồi dưỡng

   1

   Loại IV

   (Nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)

   Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép.

   Mức 1

   Trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm.

   Mức 1

   Có ít nhất 02 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép.

   Mức 2

   Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép đồng thời trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm.

   Mức 2

   2

   Loại V

   (Nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)

   Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép

   Mức 2

   Trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm.

   Mức 2

   Có ít nhất 02 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép;

   Mức 3

   Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép đồng thời trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm.

   Mức 3

   3

   Loại VI

   (Nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)

   Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép

   Mức 3

   Trực tiếp tiếp xúc với các gây bệnh truyền nhiễm.

   Mức 3

   Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép đồng thời có yếu tố đặc biệt độc hại, nguy hiểm.

   Mức 4

   Có yếu tố đặc biệt độc hại, nguy hiểm đồng thời trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm.

   Mức 4

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ bồi dưỡng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn