Mức bồi dưỡng ngày làm việc thực tế đối với trọng tài viên lao động năm 2021

Ngày hỏi:15/04/2021

Cho hỏi, mức bồi dưỡng mỗi ngày làm việc thực tế (nghiên cứu hồ sơ vụ việc, thu thập bằng chứng và tiến hành cuộc họp giải quyết tranh chấp lao động theo phân công) đối với trọng tài viên lao động năm 2021 là bao nhiêu tiền?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mức bồi dưỡng ngày làm việc thực tế đối với trọng tài viên lao động năm 2021
   (ảnh minh họa)
  • Điểm a Khoản 1 Điều 103 Nghị định 145/2020/NĐ-CP có quy định:

   Mỗi ngày thực tế nghiên cứu hồ sơ vụ việc, thu thập bằng chứng và tiến hành cuộc họp giải quyết tranh chấp lao động theo phân công thì được hưởng tiền bồi dưỡng mức 5% tiền lương tối thiểu tháng tính bình quân các vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ (từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ).

   Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể xem xét, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định áp dụng mức bồi dưỡng cao hơn mức quy định tại điểm này phù hợp với khả năng ngân sách địa phương.

   Như vậy, theo mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định 90 thì tiền bồi dưỡng tính như sau:

   5% x [(4.420.000 + 3.920.000 + 3.430.000 + 3.070.000) : 4] = 185.500 đồng/1 ngày

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn