Mức bồi thường đối với người lao động làm việc trong Quân đội bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Ngày hỏi:26/09/2017

Mức bồi thường đối với người lao động làm việc trong Quân đội bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Hoàng Minh Vy, sống tại Tp.HCM. Tôi đang cần tìm hiểu các quy định liên quan đến chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế đối với đối tượng làm việc trong Quân đội bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Cho tôi hỏi: Mức bồi thường đối với người lao động làm việc trong Quân đội bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư 124/2015/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế đối với đối tượng làm việc trong Quân đội bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành thì mức bồi thường đối với người lao động làm việc trong Quân đội bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định như sau:

  Mức bồi thường đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều này được tính như sau:

  a) Ít nhất bằng 30 tháng tiền lương đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động khi người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

  b) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 10%; nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80% thì cứ tăng 1% sẽ được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo công thức dưới đây hoặc tra theo bảng tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này:

  Tbt = 1,5 + {(a - 10) x 0,4}

  Trong đó:

  - Tbt: Mức bồi thường cho người bị suy giảm khả năng lao động từ 11% trở lên (đơn vị tính: Tháng tiền lương);

  - 1,5: Mức bồi thường khi suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 10%;

  - a: Mức (%) suy giảm khả năng lao động của người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

  - 0,4: Hệ số bồi thường khi suy giảm khả năng lao động tăng 1%.

  Ví dụ 1:

  - Đồng chí Nguyễn Văn A bị bệnh nghề nghiệp, giám định sức khỏe lần thứ nhất xác định mức suy giảm khả năng lao động là 15%. Mức bồi thường lần thứ nhất cho đồng chí A tính như sau:

  Tbt = 1,5 + {(15 - 10) x 0,4} = 3,5 (tháng tiền lương).

  - Định kỳ, đồng chí A giám định sức khỏe lần thứ hai, mức suy giảm khả năng lao động được xác định là 35% (mức suy giảm khả năng lao động đã tăng hơn so với lần thứ nhất là 20%). Mức bồi thường lần thứ hai cho đồng chí Nguyễn Văn A là:

  Tbt = 20 x 0,4 = 8,0 (tháng tiền lương).

  Trên đây là nội dung tư vấn về mức bồi thường đối với người lao động làm việc trong Quân đội bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 124/2015/TT-BQP.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc

Có thể bạn quan tâm:
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
Bệnh nghề nghiệp
Tai nạn lao động
Quân đội nhân dân
Người lao động
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn