Mức chi bồi dưỡng trưởng tiểu ban đại hội đảng bộ huyện

Ngày hỏi:18/09/2019

Vừa qua tôi được bầu làm trưởng tiểu ban trong đại hội đảng bộ huyện, và tôi được chi bồi dưỡng là 600.000 đồng/tháng. Cho hỏi mức bồi dưỡng trên có thấp hơn so với quy định không? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 4 Quy định 39/QĐ-VPTW năm 2014 quy định chi bồi dưỡng viên các tiểu ban, tổ giúp việc các tiểu ban phục vụ đại hội đảng bộ quận, huyện, thành, thị trực thuộc tỉnh, thành phố như sau:

   - Trưởng tiểu ban: 600.000 đồng/người/tháng.

   - Thường trực tiểu ban: 400.000 đồng/người/tháng.

   - Thành viên tiểu ban, tổ trưởng tổ giúp việc: 300.000 đồng/người/tháng.

   - Thành viên tổ giúp việc: 200.000 đồng/người/tháng.

   Đối với đại hội đảng bộ tương đương cấp quận, huyện, thành viên các tiểu ban, tổ giúp việc được hưởng chế độ bồi dưỡng tối đa bằng 60% mức bồi dưỡng theo quy định trên.

   => Như vậy, bạn làm trưởng tiểu ban đại hội đảng bộ cấp huyện thì sẽ được chi bồi dưỡng 600.000 đồng/tháng, và mức chi bồi dưỡng mà người có thẩm quyền chi cho bạn trong kỳ đại hội vừa qua là hoàn toàn phù hợp.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn