Mục đích, hình thức đối thoại tại nơi làm việc được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:27/07/2015
Mục đích, hình thức đối thoại tại nơi làm việc được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Công đoàn xây dựng Việt Nam tư vấn như sau:

  • Trả lời: Theo Điều 63, Điều 65 Bộ luật Lao động quy định:

   - Đối thoại tại nơi làm việc nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động và người lao động để xây dựng quan hệ lao động tại nơi làm việc.

   - Đối thoại tại nơi làm việc được thực hiện thông qua việc trao đổi trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động hoặc giữa đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động, đảm bảo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

   - Đối thoại tại nơi làm việc được tiến hành định kỳ 03 tháng một lần hoặc theo yêu cầu của một bên. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ bố trí địa điểm và các điều kiện vật chất khác đảm bảo cho việc đối thoại tại nơi làm việc.


  Nguồn:

  Công đoàn Xây dựng Việt Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đối thoại tại nơi làm việc
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn