Mức đóng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở tiền lương tháng

Ngày hỏi:11/04/2016

Tôi đang làm việc tại công ty tư nhân được 5 năm. Công ty tôi kinh doanh du lịch khách sạn nên khi nào vắng khách thường ép nhân viên nghỉ. Do đó, cuối tháng hay thiếu công, bị trừ lương. Trước đây, công ty vẫn đóng bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của nhà nước. Bắt đầu từ năm 2016, công ty tôi có quy định là nhân viên làm thiếu bao nhiêu công thì sẽ bị trừ thêm tiền bảo hiểm xã hội những công thiếu đó. Cho hỏi có luật nào quy định công ty được phép trừ tiền bảo hiểm xã hội của người lao động khi họ thiếu công không? Hay tất cả đều theo “thỏa ước lao động tập thể” đã ký giữa công ty với Công đoàn. Và công ty du lịch khách sạn nên phải làm 3 ca: 6 giờ - 14 giờ, 14 giờ - 22 giờ, 22 giờ - 6 giờ. Theo quy định của Luật Lao động thì làm đêm (22 giờ - 6 giờ) sẽ được tính thêm 30%. Nhưng công ty tôi lại nêu lý do là vì “mô hình kinh doanh bắt buộc phải có ca đêm” và “thỏa ước lao động tập thể” nên không hề tính thêm 30% cho người làm ca đêm. Cho hỏi như vậy công ty có vi phạm Luật Lao động không? Cảm ơn luật sư.

  Nội dung này được Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Bình An tư vấn như sau:


  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Ðiều 5, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về nguyên tắc bảo hiểm xã hội, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Như vậy, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng chứ không phải theo số ngày công thực tế trong tháng của người lao động.
   Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Ðiều 97, Bộ luật Lao động năm 2012, người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường. Theo đó, bất cứ người lao động nào, khi làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương, không có trường hợp ngoại lệ.
   Căn cứ theo quy định tại Ðiều 73, Bộ luật Lao động năm 2012, thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Nội dung thỏa ước lao động tập thể không được trái với quy định của pháp luật và phải có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.
   Nếu thỏa ước lao động tập thể tại công ty bạn có quy định trừ thêm tiền bảo hiểm xã hội những công thiếu trong tháng và không trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường thì những quy định đó trái pháp luật nên sẽ không có giá trị pháp lý.


  Nguồn:

  Báo Lao Động Đồng Nai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn