Mức đóng đoàn phí công đoàn năm 2020

Ngày hỏi:06/12/2019

Cùng với việc tăng lương tối thiểu vùng và lương cơ sở trong năm 2020 thì mức đóng đoàn phí công đoàn là bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 23 Quy định ban hành kèm Quyết định 1908/QĐ-TLĐ năm 2016 thì nội dung này được quy định như sau:

   Đối tượng, mức đóng, tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí:

   - Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định: mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

   - Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp nhà nước: mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương thực lĩnh, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở.

   - Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước: mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, nhưng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở.

   Như vậy, mức đóng đoàn phí hàng tháng tối thiểu là 1% và tối đa là 10%.

   Từ 1/1/2020 đến 30/6/2020: Lương cơ sở là 1.49 triệu đồng/tháng, theo đó mức đóng đoàn phí tối thiểu là 14 900 đồng/tháng và tối đa là 149 000 đồng.

   Từ 1/7/2020: Lương cơ sở là 1.6 triệu đồng/tháng, theo đó mức đóng đoàn phí tối thiểu là 16.000 đồng/tháng và tối đa là 160.000 đồng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn