Mức đóng kinh phí công đoàn của doanh nghiệp

Ngày hỏi:29/11/2018

Doanh nghiệp tôi mới thành lập nên chưa thành lập công đoàn cơ sở, cho tôi hỏi hiện nay mức đóng kinh phí công đoàn của doanh nghiệp là bao nhiêu?

Mong sớm nhận được phán hồi!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 26 Luật Công đoàn 2012 quy định về tài chính công đoàn như sau:

   Tài chính công đoàn gồm các nguồn thu sau đây:

   1. Đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

   2. Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động;

   3. Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ;

   4. Nguồn thu khác từ hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động kinh tế của Công đoàn; từ đề án, dự án do Nhà nước giao; từ viện trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

   Như vậy, bạn cần lưu ý là dù doanh nghiệp có thành lập công đoàn cơ sở hay không thì doanh nghiệp vẫn phải có trách nhiệm nộp kinh phí công đoàn.

   Theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP thì mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

   Tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn