Mức đóng kinh phí công đoàn, đoàn phí năm 2019

Ngày hỏi:07/01/2019

Hiện tại công ty tôi mới được thành lập và tuyển lao động. Công ty cũng đã lập công đoàn cơ sở tại công ty cho người lao động tham gia. Vậy trong năm 2019 thì công ty sẽ phải đóng kinh phí công đoàn là bao nhiêu? Và người lao động khi tham gia công đoàn phải đóng đoàn phí bao nhiêu?

  Nội dung này được NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật Công đoàn 2012 thì tài chính công đoàn gồm các nguồn thu sau đây:

   - Đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng;

   - Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng;

   - Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ;

   - Nguồn thu khác từ hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động kinh tế của Công đoàn; từ đề án, dự án do Nhà nước giao; từ viện trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

   Như vậy: Căn cứ quy định trên đây thì các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm đóng kinh phí công đoàn, và người lao động khi tham gia công đoàn (hay còn gọi là đoàn viên công đoàn) có trách nhiệm đóng đoàn phí theo quy định của pháp luật.

   Theo đó, mức đóng kinh phí công đoàn của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn phí và đoàn phí của người lao động trong năm 2019 cụ thể như sau:

   1. Kinh phí công đoàn:

   Căn cứ pháp lý: Luật Công đoàn 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam 2013; Nghị định 191/2013/NĐ-CP

   a. Đối tượng đóng:

   Là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:

   - Cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

   - Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

   - Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.

   - Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.

   - Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã.

   - Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam.

   - Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

   b. Mức đóng:

   Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

   Trong đó, Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

   Lưu ý: Riêng đối với đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, quỹ tiền lương là tổng mức tiền lương của những cán bộ, công nhân viên chức quốc phòng, lao động làm việc hưởng lương trong các nhà máy, doanh nghiệp, đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân; cán bộ, công nhân, viên chức, lao động làm việc hưởng lương trong các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị khoa học-kỹ thuật, sự nghiệp và phục vụ trong Công an nhân dân.

   2. Đoàn phí:

   Căn cứ pháp lý: Luật Công đoàn 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam 2013; Quyết định 1908/QĐ-TLĐ năm 2016 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành.

   a. Đối tượng đóng:

   Người lao động có tham gia công đoàn (hay còn gọi là đoàn viên công đoàn).

   b. Mức đóng:

   Mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội.

   Lưu ý: Mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước quy định.

   Theo đó, mức lương cơ sở từ ngày 01/01/2019 đến hết 30/6/2019 là 1.390.000 đồng/tháng. Còn mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2019 trở đi là 1.490.000 đồng/tháng.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn