Mức lương của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, thành phố (Bậc 3 Chuyên viên chính) từ ngày 01/7/2019

Ngày hỏi:15/12/2018

Tiền lương của các cán bộ theo tôi biết là có thể công khai. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi kể từ ngày có lương cơ sở mới 2019 thì mức lương của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, thành phố (Bậc 3 Chuyên viên chính) sẽ là bao nhiêu? Xin cảm ơn 

Quốc Kha - Bến Tre

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 Nghị quyết 70/2018/QH14 thì mức lương cơ sở mới từ ngày 01/7/2019 là 1,49 triệu đồng.

   Và theo quy định tại Bảng 7 (Số thứ tự 4) Quyết định 128/QĐ-TW năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể do Trưởng Ban Chỉ đạo Tiền lương Nhà nước ban hành thì hệ số để tính lương của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, thành phố (Bậc 3 Chuyên viên chính) là 5,08.

   Từ các quy định nêu trên, mức lương của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, thành phố (Bậc 3 Chuyên viên chính) kể từ ngày 01/7/2019 sẽ là 7.569.200 đồng.

   Trên đây là nội dung quy định về mức lương của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, thành phố (Bậc 3 Chuyên viên chính) từ ngày 01/7/2019. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 128/QĐ-TW năm 2004.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn