Mức lương của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ từ ngày 01/7/2019

Ngày hỏi:14/12/2018

Để phục vụ cho nhu cầu công việc, tôi có thắc mắc muốn nhận được phản hồi, cụ thể: Mức lương của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ từ ngày 01/7/2019 sẽ là bao nhiêu?

Huyền Linh - Nha Trang

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 Nghị quyết 70/2018/QH14 thì mức lương cơ sở mới từ ngày 01/7/2019 là 1,49 triệu đồng.

   Và theo quy định tại Mục II Bảng 1 (Số thứ tự 4) Quyết định 128/QĐ-TW năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể do Trưởng Ban Chỉ đạo Tiền lương Nhà nước ban hành thì hệ số lương bậc 1 của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ là 9,70; hệ số lương bậc 2 là 10,30.

   Từ các quy định nêu trên, mức lương của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ từ ngày 01/7/2019 sẽ là: 14.453.000 đồng (hệ số lương bậc 1); đối với hệ số lương bậc 2, mức lương sẽ là: 15.347.000 đồng.

   Trên đây là nội dung quy định về mức lương của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ từ ngày 01/7/2019. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 128/QĐ-TW năm 2004.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn