Mức lương của công chức loại A2 từ ngày 01/7/2019

Ngày hỏi:17/12/2018

Ban biên tập có nhận được email thắc mắc từ anh Phú Đạt hỏi: Mức lương của công chức loại A2 từ ngày 01/7/2019 sẽ được tăng bao nhiêu? (dat***@hotmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 Nghị quyết 70/2018/QH14 thì mức lương cơ sở mới từ ngày 01/7/2019 là 1,49 triệu đồng.

   Và theo Bảng 2 Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước do Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì mức lương của công chức loại A2 từ ngày 01/7/2019 sẽ được tính như sau:

   Hệ số lương Nhóm 1 (A2.1) Mức lương từ ngày 01/7/2019
   (Đơn vị tính: VND)
   Nhóm 2 (A2.2)

   Mức lương từ ngày 01/7/2019
   (Đơn vị tính: VND)

   Bậc 1 4.40 6.556.000 4.00 5.960.000
   Bậc 2 4.74 7.062.600 4.34 6.466.600
   Bậc 3 5.08 7.569.200 4.68 6.973.200
   Bậc 4 5.42 8.075.800 5.02 7.479.800
   Bậc 5 5.76 8.582.400 5.36 7.986.400
   Bậc 6 6.10 9.089.000 5.70 8.493.000
   Bậc 7 6.44 9.595.600 6.04 8.999.600
   Bậc 8 6.78 10.102.200 6.38 9.506.200


   Mức lương trên áp dụng đối với công chức loại A2 nhóm 1 và nhóm 2 dưới đây:

   - Nhóm 1 (A2.1):

   Số TT

   Ngạch công chức

   1

   Chuyên viên chính

   2

   Chấp hành viên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

   3

   Thanh tra viên chính

   4

   Kiểm soát viên chính thuế

   5

   Kiểm toán viên chính

   6

   Kiểm soát viên chính ngân hàng

   7

   Kiểm tra viên chính hải quan

   8

   Thẩm kế viên chính

   9

   Kiểm soát viên chính thị trường

   10

   Thống kê viên chính

   11

   Kiểm soát viên chính chất lượng sản phẩm, hàng hóa

   12

   Chấp hành viên trung cấp (thi hành án dân sự)

   13

   Thẩm tra viên chính (thi hành án dân sự)

   14

   Kiểm tra viên chính thuế

   15

   Kiểm lâm viên chính


   - Nhóm 2 (A2.2):

   Số TT

   Ngạch công chức

   1

   Kế toán viên chính

   2

   Kiểm dịch viên chính động - thực vật

   3

   Kiểm soát viên chính đê điều (*)


   Trên đây là nội dung quy định về mức lương của công chức loại A2 từ ngày 01/7/2019. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn