Mức lương của Quân nhân chuyên nghiệp trung cấp từ ngày 01/7/2019

Ngày hỏi:19/12/2018

Ban biên tập có nhận được thắc mắc từ email của anh Phú Trung hỏi: Mức lương của Quân nhân chuyên nghiệp trung cấp từ ngày 01/7/2019 sẽ là bao nhiêu? (trung***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 Nghị quyết 70/2018/QH14 thì mức lương cơ sở mới từ ngày 01/7/2019 là 1,49 triệu đồng.

   Và theo Bảng 7 Bảng lương Quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc Công an nhân dân do Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì mức lương của Quân nhân chuyên nghiệp trung cấp từ ngày 01/7/2019 được tính như sau:

   Hệ số lương Nhóm 1 Mức lương từ ngày 01/7/2019
   (Đơn vị tính: VND)
   Nhóm 2

   Mức lương từ ngày 01/7/2019
   (Đơn vị tính: VND)

   Bậc 1 3.50 5.215.000 3.20 4.768.000
   Bậc 2 3.80 5.662.000 3.50 5.215.000
   Bậc 3 4.10 6.109.000 3.80 5.662.000
   Bậc 4 4.40 6.556.000 4.10 6.109.000
   Bậc 5 4.70 7.003.000 4.40 6.556.000
   Bậc 6 5.00 7.450.000 4.70 7.003.000
   Bậc 7 5.30 7.897.000 5.00 7.450.000
   Bậc 8 5.60 8.344.000 5.30 7.897.000
   Bậc 9 5.90 8.791.000 5.60 8.344.000
   Bậc 10 6.20 9.238.000 5.90 8.791.000


   Trên đây là nội dung quy định về mức lương của Quân nhân chuyên nghiệp trung cấp từ ngày 01/7/2019. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn