Mức lương của Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 01/7/2018

Ngày hỏi:03/03/2018

Mức lương của Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 01/7/2018 là bao nhiêu? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Hải Đông, tôi sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Tôi được biết mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh từ ngày 1/7/2018, tôi thì quan tâm đến lương của các cán bộ Trung ương. Ban biên tập cho tôi hỏi: Mức lương của Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là bao nhiêu kể từ ngày áp dụng lương cơ sở mới? Có văn bản nào quy định về vấn đề này không? Tôi hy vọng sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (hai.dong***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 4 Quyết định 1916/QĐ-TTg năm 2017 thì mức lương cơ sở mới từ ngày 01/7/2018 là 1,39 triệu đồng.

   Và theo quy định tại Mục I Bảng 1 (Số thứ tự 2) Quyết định 128/QĐ-TW năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể do Trưởng Ban Chỉ đạo Tiền lương Nhà nước ban hành thì hệ số lương của Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là 12,00 (đối với chức danh quy định 1 mức lương)

   Đồng thời, theo quy định tại Mục II Bảng 1 (Số thứ tự 1) Quyết định 128/QĐ-TW năm 2004 thì hệ số lương bậc 1 của Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là 11,10; hệ số lương bậc 2 là 11,70 (đối với chức danh quy định 2 bậc lương)

   Từ các quy định nêu trên, mức lương của Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 01/7/2018 sẽ là: 16.680.000 đồng (đối với chức danh quy định 1 mức lương)

   Đối với chức danh quy định 2 bậc lương, hệ số lương bậc 1, lương sẽ là: 15.429.000 đổng. Hệ số lương bậc 2, lương sẽ là: 16.263.000 đồng.

   Trên đây là nội dung quy định về mức lương của Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 01/7/2018. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 128/QĐ-TW năm 2004.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn