Mức lương được hưởng khi chuyển làm công việc khác so với hợp đồng?

Ngày hỏi:26/10/2018

Tôi đang làm việc tại công ty với vị trí nhân viên điều phối sản xuất, nay phòng kinh doanh thiếu người quản lý điều động tôi sang làm tạm đến khi tuyển đủ người thì tôi về vị trí cũ. Do công ty đang khó khăn nên khi chuyển qua vị trí mới mức lương của tôi thấp hơn lương ban đầu. Tôi hỏi công ty có quyền điều chuyển tôi và trả lương thấp hơn lương cũ không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 31 Bộ luật lao động 2012, Điều này được hướng dẫn bởi Điều 8 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định về Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động như sau:

   1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

   2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.

   3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

   Như vậy, Công ty có quyền tạm thời chuyển bạn làm công việc khác so với hợp đồng lao động do nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Khi đó, mức lương bạn được trả trong thời gian này sẽ xét theo lương công việc mới, nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên trong tháng đầu tiên, sang tháng thứ hai sẽ được trả ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ. Do bạn chưa trình bày cụ thể tiền lương thực tế bạn nhận được nên chúng tôi không thể tính chính xác số tiền mà bạn được hưởng, bạn cần dựa vào nguyên tắc này để xác định.

   Bạn lưu ý thời gian khi người sử dụng lao động tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động đủ 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, nếu tiếp tục phải tạm thời chuyển người lao động đó làm công việc khác so với hợp đồng lao động thì phải được sự đồng ý của người lao động bằng văn bản.

   Trân trọng


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn